Pneumokok

Bakterie pneumokoku způsobují široké spektrum vážných nemocí, jako jsou život ohrožující invazivní onemocnění. Patří mezi ně zánět mozkových blan, otrava krve a závažné formy zápalu plic. V některých případech způsobuje pneumokok méně závažná, ale velmi častá a nepříjemná onemocnění, jako jsou záněty středního ucha, záněty dutin, záněty průdušek.

 

 Kliknutím na červené puntíky zjistíte, jaké nemoci mohou bakterie pneumokoku způsobit:


MENINGITIDA

MENINGITIDA

Infekce mozkomíšních obalů chránících mozek a míchu
Téměř jedné čtvrtině dětí mohou zůstat středně závažné až závažné zdravotní následky
GSK
SEPTIKÉMIE

SEPTIKÉMIE

Otrava krve
Velmi závažný zdravotní stav, který může vést k vážným komplikacím a dlouhodobým zdravotním potížím postihujícím životně důležité orgány
GSK
GSK
ZÁNĚT STŘEDNÍHO UCHA

ZÁNĚT STŘEDNÍHO UCHA

Infekční zánět středního ucha, latinsky otitis media acuta
Působí dětem bolest a úzkost a jejich trápení znamená pro rodiče bezesné noci
GSK
PNEUMONIE

ZÁPAL PLIC
(PNEUMONIE)

Plicní infekce
Pneumonie obecně může mít závažné následky a je celosvětově nejčastější příčinou úmrtí dětí mladších pěti let
GSK

Jaká onemocnění pneumokok způsobuje?

Pneumokok (Streptococcus pneumoniae) je bakterie, která vyvolává široké spektrum onemocnění a postihuje děti i dospělé na celém světě. Existuje více než 90 kmenů (sérotypů) bakterie Streptococcus pneumoniae, které způsobují více či méně závažné infekce. Symptomy onemocnění se liší podle typu infekce.

 

Mezi běžné symptomy patří: 

 • vysoká teplota (horečka) nad 38 °C,
 • bolesti hlavy.

Pneumokokové infekce se obvykle dělí do dvou kategorií.

 

Neinvazivní pneumokokové infekce jsou častější než invazivní infekce, jejich následky nejsou tak vážné. Mezi časté neinvazivní pneumokokové infekce patří: 

 • zánět průdušek,
 • zápal plic,
 • zánět středního ucha,
 • zánět dutin.

 

Zánět středního ucha

Zánět středního ucha je jedním z nejběžnějších dětských onemocnění, které má významný vliv na kvalitu života dětí. Zánět středního ucha může být způsoben celou řadou bakterií a virů, z nichž mezi nejčastější patří právě pneumokok. Zánět provází hromadění tekutiny ve středním uchu, což ovlivňuje přenos zvuku z vnějšího ucha a může vést až ke sluchovým obtížím. Otok a přítomnost tekutiny ve středním uchu vyvolává vzestup tlaku, který je neobyčejně bolestivý a může způsobit prasknutí ušního bubínku. Léčba často vyžaduje propíchnutí ušního bubínku, díky kterému se uvolní nahromaděná tekutina, a následné podání antibiotik.

 

Většina dětí onemocní akutním zánětem středního ucha ještě před dosažením třetího roku života. U dětí, které onemocní akutním zánětem středního ucha poprvé již před 12. měsícem věku, se zpravidla záněty středního ucha opakují. Onemocnění je bolestivé a navíc vyřazuje dítě z běžných denních aktivit. Opakované akutní záněty středního ucha často vyžadují chirurgický zákrok, který spočívá v zavedení ventilační trubičky do dutiny středoušní skrze membránu bubínku. Trubička zajišťuje přísun vzduchu a umožňuje tak odvod tekutiny a ventilaci středoušní dutiny. Zákrok se provádí v celkové anestézii za použití mikroskopu a často bývá spojen s odstraněním nosních mandlí. 

 

Vakcína Synflorix může (mj. podle výsledků studií prováděných v České republice) zabránit až 51,5 % případů akutních zánětů středního ucha způsobených pneumokoky. Zánět středního ucha ovšem nezpůsobuje pouze pneumokok, ale i mnoho dalších bakterií a virů. Vakcína Synflorix chrání pouze před infekcí vyvolanou bakteriemi, proti kterým byla vakcína vyvinuta.

 

Invazivní pneumokoková infekce zasahuje životně důležité orgány, krevní oběh nebo centrální nervový systém. Následky invazivních infekcí mohou ohrožovat pacienta na životě. Invazivní pneumokoková onemocnění postihují nejčastěji kojence do jednoho roku, dále děti do 5 let věku a seniory nad 65 let.

 

Mezi invazivní pneumokokové infekce patří:

 • bakteriemie,
 • otrava krve (sepse),
 • závažné formy zápalu plic (pneumonie),
 • zánět mozkových blan (pneumokoková meningitida).

 

Bakteriemie

Při závažném průběhu pneumokokového onemocnění se mohou dostat bakterie do krve. Přítomnost bakterií v krevním oběhu se nazývá bakteriemie. Dočasná bakteriemie nemusí být závažná, protože vyvolává imunitní reakci, díky níž se organismus s bakteriemi vypořádá. Nicméně u dětí, které nemají ještě plně vyvinutou obranyschopnost, hrozí riziko závažnější formy bakteriemie. Bakterie se v tomto případě šíří krevním oběhem a napadají orgány. Bakteriemie se tak může rozvinout například v meningitidu či septikémii a selhání orgánů.

 

Septikémie (otrava krve)

Otrava krve je vzácná, nicméně závažná komplikace bakteriální infekce. V závažných případech mohou komplikace vyústit v septický šok provázený závratí, omdléváním, zmateným chováním, neartikulovanou řečí, bolestí svalů, sníženou produkcí moče, chladnou, bledou nebo skvrnitou kůží až ztrátou vědomí. Septikémie může vést až k vícečetnému selhání orgánů a následné smrti. Pokud se zaléčí včas antibiotiky, může se pacient zcela uzdravit.

 

U dětí do pěti let patří mezi symptomy sepse: 

 • dítě má skvrnitou, namodralou nebo bledou kůži,
 • je letargické, nejde vzbudit, je zmatené,
 • má zapadlé oči,
 • na dotyk je chladné,
 • rychle dýchá, nedokáže souvisle mluvit (u dětí, které toho jsou normálně schopny),
 • má vyrážku, která po zatlačení na kůži nevybledne,
 • má záchvaty nebo křeče,
 • má vysokou teplotu (horečku) nebo nízkou teplotu (u dětí do 3 měsíců nad 38 °C, u dětí mezi 3. a 6. měsícem nad 39 °C),
 • má nízkou tělesnou teplotu (pod 36 °C, naměřeno třikrát po sobě během 10 minut),
 • dítě ani jednou nečůralo nebo nemělo mokrou plenu po dobu 12 hodin,
 • nemá zájem o jídlo ani o pití, případně zvrací,
 • má zatuhlý krk (patrné zvláště při pohledu dolů a nahoru).

 

U starších dětí a dospělých patří mezi symptomy sepse:

 • vysoká teplota (horečka) nebo nízká teplota,
 • zimnice a třes,
 • bušení srdce,
 • zrychlené dýchání. 

 

Zápal plic (pneumonie)

Zápal plic je jednou z nejčastějších nemocí způsobených pneumokoky. Příčinou jsou choroboplodné zárodky, které se dostanou do plic a způsobí zánět plicních sklípků a přilehlé plicní tkáně. Zvlášť závažný průběh má toto onemocnění v případě, že se bakterie rozšíří i mimo plicní tkáň, například do krve, nebo dojde k nahromadění tekutiny (tzv. výpotku) v hrudním koši.

 

Meningitida

Obzvláště nebezpečná je meningitida neboli zánět mozkových blan, kterou způsobují různé bakterie a viry. Pneumokok patří k nejnebezpečnějším původcům tohoto onemocnění u dětí. Výjimkou nejsou bohužel případy, kdy je pneumokoková meningitida smrtelná. Přičemž 10–20 % pacientů, kteří ji přežijí, má trvalé následky, jako jsou hluchota, poškození mozku nebo ochrnutí. Meningitida se léčí antibiotiky, vzhledem k  nadužívání antibiotik u lehčích onemocnění však narůstá odolnost bakterií vůči tomuto druhu léčby. I z tohoto důvodu je prevence pomocí očkování zásadní.

 

Koho pneumokok ohrožuje nejvíce?

Pneumokok nejvíce ohrožuje jedince s oslabenou imunitou. Patří mezi ně:

 • malé děti do věku dvou let,
 • lidé starší 65 let,
 • lidé, kteří kouří a nadužívají alkohol.

 

Mezi další ohrožené skupiny patří:

 • jedinci, kteří mají zdravotní komplikace, jako je HIV nebo diabetes, které oslabují imunitní systém, 
 • jedinci, kteří podstupují léčbu nebo užívají léky oslabující imunitní systém, jako je například chemoterapie, 
 • jedinci, kterým byla odstraněna slezina, nebo jedinci s nedostatečnou funkcí sleziny, 
 • děti s kochleárním implantátem,
 • jedinci, kteří již prodělali invazivní pneumokokové onemocnění.

 

Největší riziko nákazy pneumokokem hrozí v zimním období během prosince a ledna.

 

Jak se pneumokok šíří?

Pneumokoková infekce je méně nakažlivá než rýma nebo chřipka. Většinou se imunitní systém vypořádá s bakterií pneumokoku dříve, než pneumokok zapříčiní onemocnění. K vypuknutí pneumokokového onemocnění dochází často v prostředí, kde se koncentrují lidé s oslabeným imunitním systémem, jako jsou jesle, mateřské školky, domovy pro staré lidi nebo zařízení pro bezdomovce.

 

S některými kmeny pneumokoku se imunitní systém vypořádá snadněji, jiné jsou odolnější a způsobují závažnější infekce. Osm až deset ze všech pneumokokových kmenů je zodpovědných za dvě třetiny vážných infekcí u dospělých a za většinu vážných infekcí u dětí.

 

Pneumokok vstupuje do lidského těla nosem a ústy; infekce se šíří podobně jako rýma nebo chřipka. K šíření dochází nejčastěji: 

 • přímým kontaktem, například při kašli nebo kýchnutí. Do vzduchu se dostávají drobné kapénky obsahující bakterie, které mohou druzí vdechnout. 
 • nepřímým kontaktem, kdy se infikované kapénky dostanou například z ruky na dveřní kliku. Pokud se někdo dotkne infikovaného předmětu a posléze si sáhne na nos nebo do úst, může se nakazit pneumokokem.

 

U nosiče bakterie se nemusí pneumokoková infekce projevit.

Pneumokoky jsou totiž často přítomny u zdravých dětí i dospělých v ústech a nosu, aniž by jim způsobovaly jakékoliv zdravotní komplikace. Dospělý i dítě může být dlouhodobě přenašečem bez známek onemocnění. Takovéto nosičství se častěji vyskytuje u malých dětí, které přenášejí bakterie na další děti dotykem nebo kašlem. Pokud dojde k oslabení imunity, bakterie mohou vyvolat pneumokoková onemocnění. Nejčastěji způsobují onemocnění kojenců a batolat. Děti se mohou velmi snadno nakazit od sourozenců, v jeslích nebo školkách.

 

Jak se mohu proti pneumokoku chránit?

Šíření pneumokokové infekce lze předcházet dodržováním jednoduchých hygienických opatření, na která je třeba dbát zejména u malých dětí:

 • myjte si pravidelně a pečlivě ruce, zvláště před jídlem a poté, co jste se dotýkali nosu nebo úst.
 • kašlejte a kýchejte do kapesníku a umyjte si ihned poté ruce.
 • nesdílejte s nikým skleničky, příbory a ostatní kuchyňské náčiní.
 • účinnou ochranu proti infekci představuje očkování proti pneumokokům, například vakcínou Synflorix.

Podívejte se také na:

Cena očkování

Vakcína Synflorix je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pokud všechny dávky byly aplikovány do sedmého měsíce věku pojištěnce; hrazené je dále i očkování provedené po uplynutí těchto lhůt, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce.

Našli jste, co jste hledali? ANO / NE
Je nám líto, že jste nenašli informaci která Vás zajímá. Můžete ještě zkusit mapu stránek, nebo nám napište e-mail.
Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu - pokud máte další otázky, můžete se na nás obrátit na e-mailu.